Cập nhật: 15:31 GMT - thứ sáu, 22 tháng 10, 2010

Quan chức Fifa bác bỏ cáo buộc bán phiếu

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Một quan chức của Fifa, người bị nêu tên trong cáo buộc bán phiếu bầu đăng cai World Cup, nói với phóng viên Farayi Mungazi của Ban Châu Phi của BBC rằng ông không phạm các sai trái như báo Sunday Times đưa ra.

Ông Amos Adamu đã bị Fifa tạm đình chỉ chức vụ để điều tra.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn dành riêng cho BBC, ông nói: "Những gì đã được đưa ra trước công chúng thì không phản ánh đúng đắn câu chuyện giữa tôi và các phóng viên."

"Tôi biết rằng tôi là người đáng tin cậy và điều quan trọng hơn cả là ủy ban [kiểm tra tư cách đạo đức của Fifa] sẽ làm việc thận trọng để đưa phơi bày toàn bộ sự thật."

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.