Cập nhật: 15:27 GMT - thứ sáu, 22 tháng 10, 2010

Quy trình bốn bước phong thánh

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Giáo phận Roma chính thức mở án điều tra phong chân phước cho cố Hồng y Francis Xavier Nguyễn Văn Thuận.

Theo giải thích của GS thần học Nguyễn đăng Trúc, thì đây là bước thứ ba trong quá trình bốn bước mà bậc cuối cùng và cao nhất sẽ là phong thánh.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.