Cập nhật: 16:22 GMT - thứ sáu, 22 tháng 10, 2010

Hai sinh viên VN nhận xét về Thượng Hải và TQ

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Đại học Tài chính Kinh tế Thượng Hải là trường có nhiều sinh viên Việt Nam theo học và thậm chí có cả giảng viên người Việt.

Trong loạt bài thực hiện tại trường đại học này nhân dịp EXPO 2010, Nguyễn Hùng hỏi chuyện hai sinh viên Việt Nam về thành phố cảng của Trung Quốc và suy nghĩ của họ về đất nước này.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.