Cập nhật: 08:50 GMT - thứ hai, 25 tháng 10, 2010

Phỏng vấn Giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Giám mục Giáo phận Vinh Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Chủ tịch Hội đồng Công lý và Hòa bình thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, lên tiếng về vụ Cồn Dầu.

Hôm 22/10/2010 ông đã gửi thư cho lãnh đạo các cơ quan chức năng của Chính phủ, trong có Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc sáu giáo dân Cồn Dầu sắp phải ra tòa ngày 27/10 tới.

Trong bức thư của mình, Đức cha Hợp đặt ra một số câu hỏi về quan hệ giáo dân - chính quyền và quyền sử dụng đất đai, đồng thời yêu cầu hoãn phiên xét xử.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.