Cập nhật: 15:18 GMT - thứ tư, 27 tháng 10, 2010

Giáo hội Lucerne phát bao cao su miễn phí

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Trong bước đi khác hẳn với Giáo hội Thiên Chúa giáo La Mã, một nhóm các nhà thờ tại Lucerne, Thụy Sỹ, đã mở chiến dịch tăng cường hiểu biết về Aids cho thiếu niên từ 14 tuổi trở lên.

Họ còn phát 3000 bao cao su miễn phí, là hành động gây nhiều tranh cãi nếu xét đến quan điểm bảo thủ lâu nay của Giáo hội Công giáo.

Giới trẻ và người Công giáo Thụy Sỹ suy nghĩ thế nào về bước đi này của giáo hội Lucerne?

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.