Cập nhật: 11:22 GMT - thứ sáu, 5 tháng 11, 2010

Mount Merapi lại phun

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Ít nhất có thêm 35 người thiệt mạng trong đợt phun phún thạch mới nhất từ núi lửa Mount Merapi ở Indonesia.

Nhiều chục người khác bị phỏng, hoặc gặp các chứng khó thở về đường hô hấp.

Tổng số người chết sau hai tuần thiên tai là 69 người.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.