Cập nhật: 12:06 GMT - thứ năm, 11 tháng 11, 2010

Tháp Ohio Edison ở Springfield đổ sai hướng

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Tháp Ohio Edison ở Springfield, Ohio, đã đổ sai hướng hôm thứ Tư.

Sai sót trong lúc cho nổ sập tháp đã làm cho nó ngả đè lên đường giây điện.

Đèn giao thông ngừng hoạt động và ít nhất 4.000 căn hộ bị mất điện vì sự cố này.

May mắn không ai bị hề hấn gì.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.