Cập nhật: 14:41 GMT - thứ sáu, 12 tháng 11, 2010

Thông điệp của những người đoạt Nobel hòa bình

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Nhiều nhân vật từng giành giải Nobel Hòa bình đang có mặt ở thành phố Hiroshima để kêu gọi giải trừ hạt nhân.

Hiroshima, bị tàn phá vì bom nguyên tử năm 1945, được chọn để nêu cao thông điệp chống hạt nhân.

Họ cũng kêu gọi thả người được giải Nobel Hòa bình 2010, Lưu Hiểu Ba, đang bị cầm tù ở Trung Quốc.

Họ ghi nhận sự vắng mặt của ông Lưu và lãnh tụ dân chủ Aung San Suu Kyi của Miến Điện.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.