Cập nhật: 14:37 GMT - thứ bảy, 13 tháng 11, 2010

Bà Aung San Suu Kyi được trả tự do

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Chính quyền quân nhân Miến Điện đã trả tự do cho lãnh đạo ủng hộ dân chủ là bà Aung San Suu Kyi.

Bà đã xuất hiện trước đám đông những người ủng hộ ùa tới nhà bà tại Rangoon khi các lực lượng an ninh bỏ đi chướng ngại vật xung quanh.

Bà Suu Kyi, người được trao giải Nobel Hòa bình, đã bị quản chế 15 năm trong 21 năm vừa qua.

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.