Cập nhật: 15:51 GMT - thứ sáu, 19 tháng 11, 2010

Hành tinh mới

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Các nhà thiên văn học tuyên bố đã phát hiện ra hành tinh đầu tiên có nguồn gốc từ bên ngoài thiên hà của chúng ta.

Ngôi sao, được gọi là HIP 13044, ở vào gần cuối tuổi thọ của nó và cách Trái Đất 2000 năm ánh sáng.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.