Cập nhật: 16:54 GMT - chủ nhật, 21 tháng 11, 2010

Quốc tế tìm cách bảo vệ hổ

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Đại diện của mười ba quốc gia mà hổ vẫn còn sống trong tự nhiên đang họp bốn ngày ở Nga để thảo luận cách thức ngăn chặn động vật này khỏi bị tuyệt chủng.

Số lượng hổ trên thế giới đã tàn lụi do săn bắt, buôn bán bất hợp pháp các bộ phận hổ và sự phá hủy môi trường sống tự nhiên của chúng.

Theo Quỹ Động vật Hoang dã, trong mười hai năm tới, hổ có thể bị tuyệt chủng hoàn toàn.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.