Cập nhật: 15:29 GMT - thứ ba, 23 tháng 11, 2010

Giẫm đạp nhau ở Phnom Penh: Ít nhất 378 người chết

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Ít nhất 378 người chết vì hốt hoảng giẫm đạp lên nhau trên cây cầu dẫn ra cù lao sông, tại lễ hội nước ở thủ đô Phnom Penh tối hôm 22/11/2010.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.