Cập nhật: 16:39 GMT - thứ năm, 25 tháng 11, 2010

Vụ loạn luân tai tiếng ở Argentina

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Kết quả kiểm tra DNA khẳng định rằng một người đàn ông 62 tuổi đã có ít nhất 8 người con với chính con gái của mình tại tỉnh Santa Fe của Argentina.

Người phụ nữ bị lạm dụng, năm nay 43 tuổi, đã khai vụ việc này với cảnh sát vào tháng Sáu vừa qua, khi cha bà bị giam giữ vì một tội khác.

Bà này được biết đã kể rằng năm bà 13 tuổi thì mẹ mất, và cha bà lạm dụng bà từ đó.

Người con lớn nhất năm nay 27 tuổi và bé nhất mới có 7 tuổi.

Với bằng chứng DNA, vụ việc sẽ được đưa ra tòa xét xử.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.