Cập nhật: 15:43 GMT - thứ hai, 29 tháng 11, 2010

'Trung Quốc xâm nhập' máy tính của Mỹ

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Người ta trông chờ phản ứng mạnh mẽ của Bắc Kinh sau khi mạng Wikileaks tiết lộ nhiều văn thư ngoại giao của Hoa Kỳ cáo buộc nước này tấn công qui mô máy tính của chính phủ và doanh nghiệp của Mỹ và của đồng minh phương Tây.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.