Cập nhật: 16:03 GMT - thứ hai, 29 tháng 11, 2010

Seoul không nói rõ sẽ trả đũa ra sao với miền Bắc

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Trong thông điệp gửi tới toàn dân đầu tiên trong vụ pháp kích của Bắc Triều Tiên, Tổng thống Lee Myung-bak nói:

"Tấn công dân thường bằng hành động quân sự là tội ác vô nhân đạo bị cấm ngay cả trong thời chiến".

Ông Lee tuy vậy không nói rõ Nam Hàn sẽ phản ứng như thế nào nếu Bắc Hàn tiếp tục có hành động khiêu khích.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.