Cập nhật: 15:21 GMT - thứ ba, 30 tháng 11, 2010

Nạn nhân lũ lụt 'cần trợ giúp nhiều hơn'

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Thời gian qua miền Trung Việt Nam hứng chịu bão lũ liên tục, với ít nhất bốn đợt mưa lũ lớn, trải dài từ Nghệ An, Hà Tĩnh cho đến Bình Định, Phú Yên.

Đồ cứu trợ từ nhiều nơi, trong nước cũng như hải ngoại, đã được gửi đến nơi người dân gặp thiên tai.

Tuy nhiên theo Thượng tọa Thích Chơn Tình từ chùa Thường Quan, người vừa đi thăm và phát đồ tại nhiều tỉnh miền Trung, cuộc sống của người dân vẫn còn rất nhiều khó khăn.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.