Cập nhật: 12:05 GMT - thứ năm, 16 tháng 12, 2010

Nhận xét về góp ý của ông Nguyễn Văn An

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Trước thềm đại hội XI của Đảng Cộng sản VN, có nhiều ý kiến đưa ra những đề xuất thay đổi, trong đó đáng chú ý là ý kiến trả lời phỏng vấn của cựu chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An.

Ông Nguyễn Văn An nói đến dân chủ trong Đảng, nhu cầu ra luật về hoạt động của Đảng, và đặc biệt phải sửa toàn bộ cái gọi là lỗi hệ thống.

Một cựu chiến binh tại Hà Nội, là Đại tá Phạm Xuân Phương, năm nay 81 tuổi, chia sẻ suy nghĩ về chuyện này:

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.