Cập nhật: 15:17 GMT - thứ ba, 21 tháng 12, 2010

Rùa tai đỏ hoành hành ở Hồ Gươm

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Đang có lo ngại giống rùa tai đỏ hoành hành, ăn hết thức ăn của "cụ Rùa" ở Hồ Gươm.

Rùa tai đỏ bị giới khoa học xem là giống sinh vật có hại, ăn tạp.

Tuy vậy trong mấy ngày vừa qua, loại rùa này lại xuất hiện tại Hồ Gươm, Hà Nội.

BBC trao đổi với giáo sư Đặng Huy Huỳnh, Chủ tịch Hội Động vật học Việt Nam.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.