Cập nhật: 15:31 GMT - thứ ba, 21 tháng 12, 2010

Assange: Wikileaks giúp thay đổi những gì?

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Trả lời chương trình Today của đài BBC, người sáng lập ra trang mạng Wikileaks, Julian Assange, cho biết anh sẽ tranh đấu để không bị dẫn độ về Thụy Điển, vì anh không tin mình sẽ được hưởng 'công lý chính đáng' tại đó.

Về cáo buộc tấn công tình dục tại Thụy Điển, anh nói hai phụ nữ kia gặp cảnh sát là để xin cố vấn, chứ không phải để kiện anh ra tòa. Anh nhận xét có vẻ như họ đã bị 'kích động'.

Assange cũng cho biết những suy nghĩ của anh về đóng góp của các thông tin tiết lộ trên trang mạng Wikileaks.

Assange còn chia sẻ suy nghĩ về nghĩa vụ công dân, và nói tổ chức của anh vẫn đang làm việc mọi lúc, động chạm đến các vấn đề của hầu như mọi quốc gia trên toàn thế giới.

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.