Cập nhật: 17:24 GMT - thứ ba, 4 tháng 1, 2011

Facebook được định giá là '50 tỉ đôla'

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Goldman Sachs đã đầu tư 450 triệu đôla vào Facebook, và Digital Sky Technologies đầu tư thêm 50 triệu đôla nữa, báo New York Times đưa tin.

Sư tham gia của ngân hàng đầu tư Goldman có thể làm tăng đồn đoán là Facebook đang tiến tới việc niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.