Cập nhật: 14:55 GMT - thứ ba, 4 tháng 1, 2011

Vợ Hà Vũ nói về việc mời báo đài hải ngoại

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Bà Nguyễn Thị Dương Hà, vợ ông Cù Huy Hà Vũ nói gia đình đề nghị một số báo đài hải ngoại tham gia quá trình tố tụng vụ bắt giữ và truy tố chồng bà.

Bà cho biết Tổ chức Phóng viên Không biên giới đã nhận lời, và hiện bà đang chờ hồi âm từ phía Á châu Tự Do và Đài Tiếng nói Hoa Kỳ.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.