Cập nhật: 13:07 GMT - thứ ba, 4 tháng 1, 2011

Khỏa thân đi mua sắm

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Hơn 200 người xếp hàng bên ngoài một cửa hàng ở Madrid - chỉ mặc đồ lót dưới trời mùa đông lạnh giá - để mong nhận được quần áo khuyến mãi.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.