Cập nhật: 13:44 GMT - thứ tư, 12 tháng 1, 2011

Đại hội XI của ĐCSVN khai mạc

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Nhân sự là một trong các chủ đề được quan tâm theo dõi nhất, và việc cho tới trước khi khai mạc một hội nghị trung ương được triệu tập để chốt lại nhân sự không khỏi gây ra đồn đoán về các phương án lãnh đạo trong tương lai.

Theo Ban Tổ chức Trung ương Đảng, đại hội lần này sẽ bầu ra ban Chấp hành gồm 200 vị với ít nhất một phần ba là người mới và ưu tiên lãnh đạo trẻ.

Thế nhưng nhìn thành phần đại biểu, người ta có thể thấy đại đa số là người trên 50 tuổi. Chỉ có một đại biểu duy nhất dưới 30 tuổi.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.