Cập nhật: 14:56 GMT - thứ năm, 13 tháng 1, 2011

Tường thuật của PV Hồng Nga về Đại hội XI

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Tường thuật của Phóng viên BBC, Hồng Nga về lễ khai mạc Đại hội XI của Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 12/1 tại Hà Nội.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.