Cập nhật: 15:01 GMT - thứ ba, 18 tháng 1, 2011

Ý thức hệ Cộng sản kiểm soát được VN?

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Phóng viên Đông Nam Á của BBC Alastair Leithead tới Việt Nam tìm hiểu về những chuyển biến trong kinh tế và xã hội của Việt Nam nhân dịp Đại hội Đảng XI.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.