Cập nhật: 16:16 GMT - thứ sáu, 21 tháng 1, 2011

Đóng góp của cố Viện sỹ Đào Thế Tuấn

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

GS Viện sỹ Đào Thế Tuấn

Giáo sư Viện sỹ Đào Thế Tuấn là học giả và nhà chiến lược nông nghiệp, nông thôn hàng đầu của VN.

Giáo sư, Viện sỹ Đào Thế Tuấn, nhà nông học, chuyên gia hàng đầu về chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn và thể chế nông thôn của Việt Nam vừa qua đời hôm 19/01/2011 tại Hà Nội.

Nhân dịp này, Tiến sỹ Đặng Kim Sơn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược và Chính sách Phát triển Nông nghiệp và Nông thôn (IPSARD), thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT, cho Quốc Phương của BBC Việt ngữ biết những đóng góp quan trọng nhất, đặc biệt về mặt tư tưởng phát triển KT-XH nông thôn VN của cố Giáo sư Đào Thế Tuấn.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.