Cập nhật: 16:13 GMT - thứ ba, 25 tháng 1, 2011

Máy bán vàng

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Ở̉ Nhật người ta có thể mua hầu như mọi thứ từ máy: đồ lót, đồ biển.. và bây giờ ngay cả vàng cũng có.

Hai chiếc máy của công ty mua bán vàng Space International lắp đặt ở Tokyo đã thu hút được 50 khách hàng kể từ khi khai trương cách đây một tuần.

Cứ mỗi 32 người Nhật thì có một máy bán hàng, với doanh thu trong năm 2009 trên USD$60 tỉ.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.