Cập nhật: 15:04 GMT - thứ tư, 26 tháng 1, 2011

BBC Tiếng Việt bỏ radio sóng ngắn

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

BBC Tiếng Việt cùng 12 ban ngôn ngữ khác như Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Nga sẽ ngừng phát chương trình trên làn sóng ngắn.

Đây là một phần của từ tháng 4 năm nay để tập trung vào truyền thông trên Internet.

Mời quý vị nghe phần giải thích của Trưởng Ban Nguyễn Giang về chi tiết của kế hoạch cải tổ và cắt giảm ngân sách này.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.