Cập nhật: 12:44 GMT - thứ năm, 27 tháng 1, 2011

Sách về đường biên giới giữa VN và TQ

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Cuốn sách đầu tiên về đường biên giới đất liền giữa Việt Nam và Trung Quốc vừa ra mắt tại Hà Nội. Sách 'Biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc' có năm chương nói về quá trình đàm phán dẫn đến việc ký kết Hiệp ước Biên giới đất liền năm 1999 và công việc phân giới cắm mốc trên thực địa, kết thúc cuối năm 2009. Sách cũng kèm theo 100 trang phụ lục bao gồm các sơ đồ, hình ảnh và văn bản liên quan tới đường biên giới đất liền Việt-Trung. Giáo sư Vũ Dương Ninh từ Đại học Quốc gia Hà Nội, chủ biên cuốn sách, nói với BBC:

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.