Cập nhật: 16:02 GMT - thứ năm, 27 tháng 1, 2011

Người nhện lại xuất hiện

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

"Người nhện Pháp'' Alain Robert leo thành công tòa nhà 27 tầng, cao 137m, của Ngân hàng Hang Seng ở Hồng Kông hôm 26/1.

Robert đã từng leo 80 tòa nhà trên khắp thế giới, kể cả tháp Sears Tower ở Chicago và Taipei 101 ở Taiwan.

Năm 2010, ông bị phạt $750 USD vì không được phép mà leo tòa nhà 41 tầng của Ngân hàng Royal Bank of Scotland ở Sydney, Australia

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.