Cập nhật: 10:47 GMT - thứ tư, 2 tháng 2, 2011

Người Việt hải ngoại đón Tết Tân Mão

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Đầu xuân cùng BBC dạo một vòng trên.. Youtube để xem hội chợ Tết và chương trình văn nghệ đón xuân Tân Mão của người Việt ở nước ngoài.

Nguồn: Video của damnphoreal, TulipGarden5, DaoMH, tn9295, tuilaminh20, Troop243BSA...

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.