Cập nhật: 10:52 GMT - thứ ba, 8 tháng 2, 2011

Tượng sáp của Hoàng tử William ra mắt công chúng Mỹ

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Ai ganh với sự chú ý giành cho Kate Middleton kể từ khi đính hôn với Hoàng tử William bây giờ có thể trở thành cô ấy.. trong vài giây.

Jennifer Rubbell đã làm tượng sáp của William cao lớn như thật, và có cả chiếc nhẫn đính hôn để du khách có thể thử.

Nghệ sĩ ở New York này nói mọi cô gái nay đều có thể biến giấc mơ kết hôn với một hoàng tử thành hiện thực.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.