Cập nhật: 16:40 GMT - thứ tư, 9 tháng 2, 2011

EU hậu thuẫn tiến trình cải cách dân chủ ở Trung Đông

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc vào ngày 8/02/2011 đã có phiên họp để bàn về hợp tác giữa Liên Hợp Quốc và các tổ chức khu vực và tiểu khu vực trong việc duy trì hòa bình và an ninh.

Tại phiên họp Đại diện Ngoại giao An ninh châu Âu khẳng địnhliên minh châu Âu sẽ hỗ trợ thiết thực cho khát vọng dân chủ của công dân tại các nước đang cần cải cách chính trị và có bầu cử công bằng và dân chủ.

Đại sứ Pháp và Đức cũng bày tỏ đồng thuận cho điều họ gọi là là sáng kiến đúng đắn của EU trong quá trình chuyển đổi tại các nước ở Trung Đông như Ai Cập.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.