Cập nhật: 15:02 GMT - thứ tư, 16 tháng 2, 2011

Biểu tình ở Iran

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Hô khẩu hiệu "Các nhà độc tài phải chết", hàng ngàn người tuần hành ở Iran muốn tiếng nói của mình được lắng nghe, cộng hưởng từ các cuộc nổi dậy mới đây ở Ai Cập và Tunisia.

Tập trung ở quảng trường Asadi của Tehran, những người bị cảnh sát bắn đạn cay. Một hãng tin Iran nói có nhiều người bị thương và một người đi xem bị bắn chết.

Anh Quốc và Hoa Kỳ kêu gọi chính quyền Iran kiềm chế, Washington kêu gọi Iran mở hệ thống chính trị, như tường thuật của Steve Kingstone.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.