Cập nhật: 13:43 GMT - thứ sáu, 18 tháng 2, 2011

Inrasara bình sách về bản sắc Quảng Nam

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

"Có 500 năm như thế - Bản sắc Quảng Nam từ góc nhìn phân kỳ lịch sử" là tên cuốn sách của nhà báo Hồ Trung Tú, vừa được Nhà sách Phương Nam cùng NXB Tri Thức phát hành ở Việt Nam.

Có lẽ sau Bình Nguyên Lộc nay mới có tác phẩm kế tiếp bàn về bản sắc của dân tộc Việt từ góc nhìn khác hơn là nguồn gốc Kinh.

"Khi đặt vấn đề về quá khứ như vậy, tác giả cũng đặt vấn đề về tương tai," bình luận của nhà thơ Chăm Inrasara khi giới thiệu cuốn sách "có lợi ích cho tất cả, từ giới chuyên môn cho đến độc giả bình dân, cả người Kinh cũng như người Chăm và các dân tộc thiểu số trên đất nước Việt Nam."

"Với một đất nước đa dân tộc qua nhiều biến động lịch sử, ai biết được tỉ trọng trong máu của mình bao nhiêu là Chăm, bao nhiêu là Kinh?" - Inrasara đặt câu hỏi gợi mở trong cuộc trao đổi với BBC về cuốn sách.

"Các vấn đề do lịch sử đặt ra, qua quá trình lịch sử lâu dài, chiến tranh với nhau, giao lưu văn hóa, ngôn ngữ và nhất là vấn đề huyết thống chính là điều nổi cộm nhất mà tác giả đặt ra trong tác phẩm."

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.