Cập nhật: 14:08 GMT - thứ năm, 24 tháng 2, 2011

Tình hình Libya tiếp tục căng thẳng

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Tổng thống Mỹ, Barack Obama, lần đầu tiên lên tiếng về vụ khủng hoảng ở Libya, nói rằng việc dùng bạo lực để đàn áp những người biểu tình là điều "không thể chấp nhận được".

Trong khi đó, những người biểu tình chống ông Gaddafi vẫn xuống đường ở miền đông và các nơi khác ở Libya.

Đại tá Gaddafi hối thúc những người trung thành với mình phải tấn công lại những người biểu tình chống lại sự cai trị của ông ta, và phải 'thanh lọc từng nhà ở Libya', theo như lời ông.

Hàng trăm người được biết đã thiệt mạng trong vụ nổi dậy.

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.