Cập nhật: 16:21 GMT - thứ hai, 28 tháng 2, 2011

Áp lực gia tăng lên đại tá Gaddafi

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Áp lực quốc tế gia tăng đòi đại tá Gaddafi từ chức, trong lúc phe nổi dậy nắm thành phố Zawiya, cách thủ đô Libya chỉ 30 dặm.

Video & Audio

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.