Cập nhật: 16:46 GMT - thứ ba, 1 tháng 3, 2011

Có mâu thuẫn khi tăng giá điện xăng?

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Giá điện ở Việt Nam bắt đầu tăng 15,28% sau khi giá xăng dầu bán lẻ tăng khoảng 20% vào tuần trước. Quyết định của chính phủ có thể làm vật giá tăng hơn nữa, chưa kể việc phá giá tiền đồng hồi giữa tháng Hai.

Trong khi chính phủ biện minh tăng giá điện và xăng dầu là cần thiết vì không thể tiếp tục bù lỗ thì một số doanh nghiệp sản xuất báo động giá thành hàng hóa sẽ cao hơn đáng kể.

Ông Hà Huy Thành, nguyên viện trưởng viện nghiên cứu phát triển bền vững từ Hà Nội.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.