Cập nhật: 12:27 GMT - thứ năm, 3 tháng 3, 2011

Apple ra mắt iPad 2

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Transcript - Lời tường thuật

Rory Cellan-Jones tường thuật từ San Francisco:

So here it is, the new Ipad, the Ipad 2 just unveiled in San Francisco by Steve Jobs. The first big surprise of the event really was to see Mr. Jobs who has been on sick leave out there on stage, actually laying about the oppositions with some vigor, saying that his tablet was really gonna blow all the others away.

Anyway, what's the difference?

Well, the first thing you notice is that it's quite a lot thinner and lighter, 33% thinner, Apple says. It's got duo processor which makes everything a lot faster. You've got this cover which kind of...uhm... just lies right on the surface. And of course it's got two video cameras. It's got a front facing camera and a rear facing one. And that enables you to do one thing which has been possible already on rival tablets, Android tablets. Hasn't been possible before now on the Ipad, which is [to] do video calls using the face time product.

There I am, looking slightly unusual but if I made a call out there, I am not going to do it now. But uh I've tested out and it's quite easy to make a video call with someone on the other end of the world. Uhm...there're gonna be new apps available for the Ipad including a video editing app, all the usual apps and Apple of course is boasting it's got thousands more apps than any other tablet makers. Now, of course there are a lot more tablets coming out right now...a whole series of Android tablets hitting the markets in the next couple of months providing quite a lot of opposition for this. But I think the key thing to say is that this device really has created a whole new category out there, a whole new industry and the competition's gonna be a lot more intense over the coming months.

Vocabularies - Từ vựng

The first big surprise of the event really was to see Mr. Jobs who has been on sick leave out there on stage, actually laying about the oppositions with some vigor, saying that his tablet was really gonna blow all the others away.

Đây là câu phức khá dài. Khi gặp phải những câu như thế này, bạn hãy tìm cách phân tích, và xác định đâu là chủ ngữ và vị ngữ chính của câu. Những thành phần còn lại chỉ là bỗ ngữ mà thôi. Chúng ta hãy bắt đầu nhé.

Ngạc nhiên lớn nhất của sự kiện [khai trương Ipad 2] là cảnh Steve Jobs đang nghỉ ốm nhưng lại xuất hiện trên sân khấu, tấn công các đối thủ cạnh tranh rất khí thế và nói rằng sản phẩm máy vi tính mỏng sẽ hạ gục tất cả các đối thủ.

duo processor

bộ xử lý kép

rival tablets

máy tính bảng cạnh tranh khác

face time product

sản phẩm gọi điện thoại trực tuyến với màn hình

apps

phần mềm ứng dụng

competition

cạnh tranhBài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.