Cập nhật: 16:17 GMT - thứ ba, 8 tháng 3, 2011

Điệp vụ bỏ dở của SAS tại Libya

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Không phải ngày nào cũng có chuyện lực lượng đặc nhiệm SAS cần được giải cứu, thay vì đi giải cứu người.

Người ta vẫn tiếp tục đặt câu hỏi tại sao nhóm được gọi là các nhà ngoại giao Anh lại hạ cánh vào ban đêm bằng trực thăng, mang theo súng, hộ chiếu giả, thiết bị do thám và tiền mặt các loại.

Bộ trưởng ngoại giao Anh ra trước quốc hội nhận là người ký quyết định cho thực hiện điệp vụ này, nói rằng đã gửi một nhóm nhỏ các nhà ngoại giao sang miền đông Libya.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.