Cập nhật: 12:46 GMT - thứ năm, 17 tháng 3, 2011

Phản ứng quốc tế trước tình hình Libya

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc vừa đưa ra những chỉ dấu rõ ràng ủng hộ việc áp đặt Vùng cấm bay với Libya để bảo vệ lực lượng nổi dậy.

Anh và Pháp đang gây áp lực để Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc bỏ phiếu cho một giải pháp trong ngày hôm nay.

Trong khi đó Hội Hồng Thập Tự cho biết họ sẽ rời khỏi thủ phủ thủ phủ phe nổi dậy ở Benghazi vì có lo sợ sẽ xảy ra một cuộc tấn công từ phía quân đội của đại tá Gaddafi vào vùng này.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.