Cập nhật: 14:18 GMT - thứ ba, 22 tháng 3, 2011

Máy bay Mỹ bị rơi ở Libya

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Kenneth Fidler từ Bộ Tư lệnh Hoa Kỳ tại châu Phi xác nhận với BBC rằng một máy bay đã rơi ở miền đông Libya.

Ông Fidler xác nhận một chiếc F-15E Strike Eagle bị rơi đêm qua và nói rằng có vẻ nguyên nhân không phải là do "hành động thù nghịch".

Cả hai phi công đã bấm nút nhảy ra kịp và hiện đang an toàn.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.