Cập nhật: 14:52 GMT - thứ sáu, 25 tháng 3, 2011

Cựu thuyền nhân muốn trả ơn ân nhân

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Một cựu thuyền nhân, ông Nguyễn Vân Phú, trở lại Hồng Kông để tìm những người đã gia ân cho gia đình ông cách đây 33 năm, Hồng Nga tường thuật.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.