Cập nhật: 15:42 GMT - thứ bảy, 26 tháng 3, 2011

BBC Việt Ngữ chia sẻ kỷ niệm làm phát thanh

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Để chia tay với thính giả trên làn sóng ngắn trước khi chương trình phát thanh của BBC Việt ngữ chính thức chấm dứt trên làn sóng ngắn sau ngày 26 tháng 3 năm 2011, Nguyễn Giang cùng toàn thể anh chị em trong Ban chia sẻ với quý thính giả một số kỷ niệm trong những năm tháng làm phát thanh.

Tuy không còn các buổi phát thanh hàng ngày, nhưng BBC Việt Ngữ sẽ tiếp tục cung cấp tin tức thời sự về Việt Nam và quốc tế trên mạng internet như đã làm trong những năm qua.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.