Cập nhật: 16:30 GMT - thứ hai, 28 tháng 3, 2011

Đại biểu Phạm Thị Loan nói về Vinashin

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Nhiều đại biểu Quốc hội Việt Nam đã lại vừa lên tiếng đòi có điều tra độc lập của Quốc hội về vụ Vinashin.

Trong tháng này Bộ Chính trị của Việt Nam đã quyết định sẽ không kỷ luật bất kỳ quan chức chính phủ nào trong vụ này.

Đại biểu Quốc hội của Hà Nội Phạm Thị Loan nói cho dù bà không phải là người đứng ra đề nghị lập ủy ban điều tra của Quốc hội bà ủng hộ ý kiến đòi có điều tra.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.