Cập nhật: 10:50 GMT - thứ ba, 29 tháng 3, 2011

Tổng thống Obama muốn Đại tá Gaddafi nhanh chóng ra đi

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Các nhân vật cao cấp của Mỹ, Anh, Pháp, khối Ả Rập cùng Tổng thư ký LHQ dự kiến có cuộc họp tại London để bàn về Libya.

Ngoài Tổng thư lý LHQ, ông Ban Ki-Moon và Ngoại trưởng Hoa Kỳ, bà Hillary Clinton, còn có các nhà lãnh đ̣ao thuộc Liên đoàn Ả Rập và chừng 40 ngoại trưởng sẽ họp bàn về diễn biến tình hình Libya.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.