Cập nhật: 15:35 GMT - thứ sáu, 1 tháng 4, 2011

Đại biểu Quốc hội về việc 'tự ứng cử'

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Một loạt các ứng cử viên độc lập của Việt Nam đang tham gia quá trình lấy ý kiến tại nơi sinh sống trong quá trình chuẩn bị cho cuộc bầu cử Quốc hội vào ngày 22/5 tới đây.

Ứng viên độc lập mới nhất bị loại là luật sư Lê Quốc Quân, một nhà bất đồng chính kiến có tiếng, ở phường Cầu Giấy, Hà Nội.

Câu hỏi đặt ra là liệu các đòi hỏi đối với cử tri độc lập có khắt khe quá không và quá trình thực hiện có công bằng và dân chủ không.

Câu trả lời từ giáo sư Nguyễn Lân Dũng, đại biểu Quốc hội đã sang nhiệm kỳ thứ ba là "không" nhưng so với quy định của một số nước khác, đòi hỏi của Việt Nam có vẻ chặt hơn.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.