Cập nhật: 14:44 GMT - thứ ba, 5 tháng 4, 2011

Phu nhân ông Phạm Hồng Sơn kể vụ ông bị bắt

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Hai nhà bất đồng chính kiến Phạm Hồng Sơn và Lê Quốc Quân đã bị bắt sau khi tới khu vực gần Toà án Hà Nội, nơi xét xử tiến sỹ Cù Huy Hà Vũ.

Bà Vũ Thúy Hà, vợ ông Phạm Hồng Sơn nói công an đã bắt ông trong ngày 4/4, sau đó đưa về khám xét nhà lúc khoảng 10 giờ tối cho tớ 1 giờ sáng 5/4.

Bà Hà nói họ đã tịch thu một máy tính và đưa ông Sơn đi sau khi khám nhà xong.

"Từ đấy đến giờ tôi cũng không biết là anh ấy đang ở đâu nữa. Họ cũng không cho biết là họ giữ ở đâu cả," bà Hà nói với BBC.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.