Cập nhật: 14:51 GMT - thứ năm, 14 tháng 4, 2011

Nhuộm cừu để chống trộm

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Ăn trộm cừu không phải là điều bạn thường nghe thấy. Thế nhưng giá cừu tăng cao đã dẫn đến thực trạng gia súc bị ăn trộm tăng tới 500%.

Và thế là một nhà nông Anh, ông John Heard đã phải nhúng đàn cừu vào thuốc nhuộm màu da cam.

Ông Heard đã bị mất khoảng 200 con cừu trong vài năm qua và mỗi con có giá khoảng 120 bảng (200 đôla).

Nay đàn cừu của ông có tấm áo lông khác biệt đến mức mà ông đã không bị mất con nào trong cả năm qua.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.