Cập nhật: 11:09 GMT - thứ ba, 19 tháng 4, 2011

Mèo 'vượt biển' từ New Zealand sang Úc

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Chú mèo Douglas, sống tại một kho cảng ở New Zealand đã biến mất suốt ba tuần nay vừa hồi hương sau chuyến đi vô ý vượt biển sang Úc.

Mèo Douglas đã chu du 18 ngày, vượt qua 3.540 cây số đường biển từ New Zealand sang Adelaide của Úc, với các trạm dừng chân tại Sydney, Melbourne mà không ăn uống gì.

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.